top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Perfekt Kerítés márkanév alatt futó kerítés építési projektek értékesítését végző Perfekt Kerítés kft tájékoztatja a https://perfektkerites.hu oldalra (továbbiakban: Honlap) látogatókat (továbbiakban: Érdeklődő) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól. Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR ) alapszik.

1. Adatkezelő

Az adatkezelő a Perfekt Kerítés Kft székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 6 fszt 3 ajtó , email: info@perfektkerties.hu, továbbiakban az adatkezelő megnevezése: Perfekt Kerítés Kft).

2. A kezelt adatok köre 

2.1. Ajánlatkérők esetében kezelt személyes adatok köre:

 • név

 • e-mail cím

 • telefonszám

 • az ajánlat kérő által küldött üzenet

 • keresett ingatlan mérete

2.2. Ajánlatkérővel történő kapcsolatfelvételt követően kezelhető további személyes adatok köre:

 • életkor

 • a vásárlás célja

 • keresett ingatlan egység paraméterei (méret, szobaszám stb)

 • hogyan került kapcsolatba a Biggeorge Property projektjével

 • vásárlásra szánt önerő összege

 • tervezett hitel összege

 • kíván-e CSOK-ot igényelni

 • melyik projekt iránt érdeklődik

Amennyiben az Érdeklődő a Honlapon az „Ajánlatkérés” lehetőségével él, és ezzel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2.1. pontban megadott adatait, valamint a későbbiekben -a Értékesítőnkkel történő személyes kapcsolatfelvételt követően a 2.2. pontban rögzített adatkörben tartozó - általa önkéntesen megadott adatokat a HILL & HOME Ingatlanfejlesztő Kft a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

2.3. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre (cookie használata)

A HILL & HOME Ingatlanfejlesztő Kft . a testre szabott kiszolgálás érdekében a Honlapra látogató számítógépén, illetve mobilkészülékén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t vagy „sütit”) helyez el. A cookie célja a Honlap minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Honlapra látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a látogató tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljeskörű.

A cookiek által tárolt információkat a HILL & HOME Ingatlanfejlesztő Kft sohasem használja fel a Honlapra látogató személyes azonosítására.

 

A Honlapon az alábbi cookie-k kerülnek alkalmazásra:

 • Session cookie (SESSIONID) - Célja: a Honlap egyes, felhasználói munkamenethez kapcsolódó funkcióinak támogatása.

 • Google Analytics cookie-k (_ga kezdetűek) - Céljuk: névtelen, aggregált információkat nyújtanak az látogató tevékenységéről a Honlapon.

 • A Honlapon remarketing kódokkal követi nyomon a HILL & HOME Ingatlanfejlesztő Kft . az egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthasson ezen oldalak látogatóinak.

3. Az adatkezelés célja

 • Az Érdeklődő részére ajánlat nyújtása a SF | Ingatlan márkanév alatt értékesített ingatlan(ok) vonatkozásában e-mailen és/vagy telefonon,

 • a SF | Ingatlan márkanév alatt népszerűsítendő ingatlan projektek, ezekhez kapcsolódó szolgáltatások, termékek Érdeklődővel való megismertetése hírlevél küldésével, illetve ajánlat megküldésével e-mailen és/vagy telefonon,

 • statisztikai célú adatkezelés piaci elemzések elkészítése és szolgáltatás-optimalizálás érdekében.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az ajánlatkérés elküldésének illetve a 2.1. pontban rögzített adatkör esetében az adatok Érdeklődő általi megadásának napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az ajánlatkérés elküldésétől számított 2 évig tart. Amennyiben az érintett kifejezetten hozzájárul, az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megfelelően meghosszabbítható.

6. A honlap üzemeltetője

A Honlapot a HILL & HOME Ingatlanfejlesztő Kft székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 6 fszt 3 ajtó , üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. 

8. Az Érdeklődő jogai

Az Érdeklődő bármikor jogosult kérelmezni a HILL & HOME Ingatlanfejlesztő Kft-től a rá vonatkozó személyes adatokról való tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a HILL & HOME Ingatlanfejlesztő Kft részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja, amely azonban nem érinti a korábbi, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

A HILL & HOME Ingatlanfejlesztő Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

9. Jogorvoslat

Az Érdeklődő bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a HILL & HOME Ingatlanfejlesztő Kft-t az info@sfepito.hu email címen.

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken. 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

bottom of page